Selecteer een pagina

Lease

Met LED-verlichting kunt u flink besparen op uw energierekening en vervanging van defecte lampen. Maar dat vraagt wel om een investering, die misschien niet iedereen wil doen. Voor die ondernemers biedt LumoLumen in samenwerking met Volgroen de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand over te stappen op energiezuinige verlichting. U bespaart dan direct op uw energierekening, zonder te investeren. In vrijwel alle gevallen is het maandelijkse lease bedrag lager dan de gerealiseerde besparing aan energiekosten: U verlaagt Uw bedrijfskosten direct zonder investering!

Wie is Volgroen?

Volgroen is specialist in financiering van energiebesparing en duurzame energie. Door met Volgroen samen te werken kunnen wij financiële en operationele leaseconstructies aanbieden. Hieronder vindt u de voor- en nadelen van de verschillende lease-vormen:

Financiële Lease: zakelijke leningsvorm voor de financiering van apparatuur. Financier is juridisch eigenaar van apparatuur, terwijl ondernemer economisch eigenaar is gedurende de Financiële Lease- periode. Ondernemer betaalt een vast leasebedrag per maand.

– Vergt geen eigen investering.
– Ondernemer is eigenaar en profiteert daarom zelf van fiscale voordelen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA).
– Project staat op de balans; grijpt in op de vermogenspositie en het werkkapitaal van een onderneming.
– Verkleint de kans vreemd vermogen aan te trekken voor andere investeringen.

Operationele Lease: zakelijke manier van (ver)huur met een aankoopoptie aan het einde van de huurperiode. Financier neemt de investering op zich en blijft eigenaar van de apparatuur. Ondernemer betaalt een vast leasebedrag per maand.

– Vergt geen eigen investering – 100% financiering van aanschafwaarde.
– Project staat niet op de balans; grijpt niet in op de vermogenspositie en het werkkapitaal van onderneming.
– Ondernemer wordt eigenaar na de leaseperiode.
– Ondernemer profiteert niet zelf van fiscale voordelen (EIA/KIA).